Åbent hus 2/6

Handel & Service

Kort om handel & service

Handel & Service har ansvaret for efterskolens kiosk.

Handels og Service – Video

Få forståelse og indsigt i handelsfaget med handel og service. Formålet med faget er at skabe en forståelse og indsigt i handelsfaget, især indenfor detailhandlen.

 

Formålet med faget er at skabe en forståelse og indsigt i handelsfaget, især indenfor detailhandlen. Handel & Service har ansvaret for efterskolens kiosk.

Her er det eleverne der sammen med fagets lærer står for indkøb af varer, prisfastsættelse, salg, regnskab og kundeservice. Undervisningen er både praktisk og teoretisk med bl.a. space, varepræsentation, ergonomi, hygiejne, salgstrappen, konkurrenceforhold, mærkevare og privatøkonomi.

Eleverne skal være indstillet på, at de på skift skal stå i kiosken en uge af gangen. De står altid to til tre elever sammen.

Valgfag på efterskole.

Man vælger Valgfag 3 gange om året. Så du har mulighed for at prøve 3 forskellige på et skoleår. Det er flertallet der bestemmer, så vi opretter de forskellige fag baseret på elevernes ønsker pr gang. Valgfag perioderne følger lidt med årstiderne.

Ønsker til Valgfag

Eleverne har mulighed for at komme med ønsker til valgfag som ikke står på listerne. Hvis der er nok andre elever som har samme interessse, er der mulighed for at vi kan oprette ønsket. Fordi det står på listen er ikke en garanti for at valgfaget bliver oprettet, flertallet bestemmer.

Vil du på Hobro Efterskole?

Book et besøg

For at blive optaget på Hobro Efterskole, skal du besøge skolen, hvor du får en rundvisning og en optagelsessamtale.

Bliv elev

Har vi fanget din interesse? Send ansøgningsskema og udtalelse fra klasselæren og ordblinde test

Vores elever kan noget, vil noget og bliver til noget

Værkstederne og undervisningen på dem er lavet, så det mest muligt minder om Teknisk Skole, dette er gjort for, at du lettere bliver i stand til at vælge hvilket fag, der er bedst for dig, og giver dig de bedste fremtidsmuligheder.