For forældre

Hobro Efterskole er for elever der er ordblinde eller i øvrigt har svært ved at læse og skrive. Vi har 88 elever fordelt på 8.- 11. klassetrin.
Vi tror på at dit barn kan noget,
vil noget og bliver til noget.

For forældre

Vi hjælper dit barn med hans eller hendes faglige udfordringer. På Hobro Efterskole kan dit barn blive en del af et fantastisk fællesskab, få hjælp til de boglige udfordringer og blive klar til uddannelse eller videre skolegang.

Her kan du finde en række vigtige oplysninger, der vedrører dit barns skolegang på Hobro Efterskole.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på 98 55 52 55 eller post@hobroefterskole.dk.