Hverdagen på Hobro Ordblindeefterskole

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

Vores elever kan noget, vil noget og bliver til noget.

På Hobro Ordblindeefterskole er hverdagen sat meget ens op

Undtagen, Onsdag hvor du har fri kl 15.30 og Fredag har du fri kl 14.00.

En typisk hverdag ser således ud

07.15 – Morgentur  – man kan vælge at gå, løbe eller cykle.

08.00 – 08.20 – Morgenmad

08.20 – 09.00 – Hus

09.00 – 09.05 – Skifte

09.05 – 10.20 – Undervisning

10.20 – 10.45 – Formiddagspause

10.45 – 12.00 – Undervisning

12.00 – 12.30 – Frokost

12.30 – 14.00 – Middagspause

14.00 – 15.00 – Undervisning

15.00 – 15.10 – Pause

15.10 – 16.30 – Undervisning

17.30 – Aftensmad

18.30 – 19.30 – Focustime – man er stille i eget hus – læser, skriver, laver lektier eller går i lektiecafé

19.30 – 21.00 – Tilbud om forskellige aftenaktiviteter.

21.00 – Aftenkaffe – frivilligt

22.00 – Alle på egne værelser

22.30 – Ro på værelserne

Mandage og Torsdag er værksted dage.

Fredag har eleverne Valgfag dag.

Onsdag har eleverne fri kl 15.30 og Fredage kl 14.00

Hobro Ordblindeefterskole - Skoleskema

For at få hverdagen, til at fungere, har vi et antal køkkenelever og rengøringselever samt et foderhold.

Disse uger er obligatoriske og eleverne kan ikke bytte med andre.

Fodring af dyr varetages af eleverne fra Landbrug.