Hobro Efterskole værdigrundlag

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

Værdigrundlag vedtaget på generalforsamling i 2015

Formålet (stk. 4)
Institutionens formål er at drive efterskole for unge med svære læse/stave problemer inden for rammerne af gældende regler om frie kostskoler.

Værdigrundlag (stk. 5)
Skolens værdigrundlag er at støtte unge i deres fortsatte personlighedsudvikling i et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig tillid og ansvar. Undervisningen lægges tilrette med henblik på at give de unge et fagligt udbytte, såvel praktisk som teoretisk, så de får bedre mulighed for videre uddannelse eller erhverv. Hobro Efterskole er Grundtvig-kold’sk efterskole.

Målsætning (stk. 6)
Skolen har som målsætning at udvikle elevernes selvværd, så de får tillid til deres omverden og de får betydning for andre.
Skolen lægger vægt på at styrke den enkelte elevs sociale og faglige kompetencer. At møde den danske kultur i en globaliseret verden gennem mange forskelligartede oplevelser. Desuden er det skolens mål at forberede de unge til livet i samfundet, så de har mulighed for at opstille nogle realistiske mål for deres liv og tør møde nye udfordringer med åbenhed.

Uddybning af de enkelte punkter

Vedtaget på generalforsamling 2015 af Vibeke Libaech, Henrik Aagaard, Lars Hedelund, Dan Jørgensen & Ingemarie Østergaard.

Skolen optager 14-18 årige elever (8. – 9. og 10. årgang) der:
 • Er normaltbegavede og har læseproblemer i en sådan grad, at de er specialundervisningsberettigede.
 • Unger med særlige behov der er inde i en positiv modenhedsmæssig udvikling.
 • Trods læse og/eller regneproblemer skønnes at kunne tage folkeskolens afgangsprøve.
 • I psykologiske henseende eller med hensyn til social kompetence ikke er behandlingskrøvende, dog må der forventes, at enkelte elever har psykiske/sociale problemer, hvor en positiv udvikling kan fremmes.

Skolen tager hånd om det hele menneske og lægger stor vægt på elevernes trivsel og udvikling i såvel undervisning som fritid. Skolens mål er:

 • At udvikle elevens personlige identitet, ved bl.a. at kende sig selv, at kunne foretage valg og at kunne vælge fra og til.
 • At udvikle elevernes selværd ved at nogen tror på dem, og at de tror på, at de selv er noget værd, og at de har en betydning for andre.
 • At eleverne bliver frimodige, og at de tør prøve noget nyt.
 •  At styrke elevernes sociale kompetence.
 • At udvikle elevernes ansvar for deres eget liv trods evt. psykiske og sociale problemer.
 • At eleverne lærer at klare sig selv, tale pænt og lytte til andre og i det hele taget tage ansvar for egen opførsel.
 • At eleverne lærer at respektere andre mennesker.

Skolen lægger vægt på at give eleverne nogle gode oplevelser.

Det er skolens mål:

 • At udvikle den enkelte elevs mulighed såvel fagligt som socialt.
 • At der er en lige vægtning af den praktiske og den teoretiske undervisning.
 • At eleverne lærer at klare sig selv og at håntere hele deres hverdagssituation.
 • At eleverne stifter bekentskab med mange forskelligartede krav og oplevelser.
 • At eleverne møder dansk kultur herunder historie og sprog.
 • At eleverne stifter med andre kulturer bl.a. gennem almen samfundsorintering.
 • At forberede eleverne til livet i samfundet.
 • At hjælpe eleverne til at opstille nogle realistiske mål for deres liv.
 • At eleverne får livsglæden og gnisten til at ville noget med livet.
 • At eleverne tør give sig i kast med nye opgaver og søge hjælp, når det er nødvendigt.
 • At eleverne lærer at tage ansvar for sig selv under hensyn til andre mennesker.
 • At eleverne møder og praktiserer ærlighed og åbenhed.
 • At man behandler andre, som man gerne selv vil behandles.