Information om Hobro Efterskole

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til noget.

Hobro Efterskole er en efterskole i Jylland. Vi henvender os til normaltbegavede unge med ordblindhed. Det vil sige, at vi modtager unge, der har specifikke vanskeligheder som fx læsevanskeligheder eller stavevanskeligheder.

En typisk elev på Hobro Efterskole har svært ved dansk og/eller matematik, er bedre til praktisk aktiviteter og har et stort behov for alternative undervisningsformer og – metoder.

Vores elever er fra 14 – 18 år og kan gå her på skolen i 2 år. Vi dækker 8-11. klasse.

Hør vores podcast om Hobro Efterskole

Medielinjen har lavet 2 podcast afsnit om Hobro Efterskole.

Hør dem her:

Podcast om Hobro Efterskole

Hobro Efterskole (I Løbet Af Året)

 

 

Hobro Efterskole

På Hobro Efterskole får du et fedt efterskoleår på den bedste efterskole, hvor du både bliver bedre fagligt og finder ud af hvilke andre kompetencer, du har, når du skal vælge uddannelse, arbejde og fremtid.

Super fed efterskole
Top seje elever
Fantastiske medarbejdere
Spændende Linjefag

Hobro Efterskole er en prøveforberedende skole. Vi vurderer i samarbejde med dig, dine forældre, hvilke fag, du evt. skal gå til eksamen i.

Derudover afsluttes alle værkstedsperioder med en fagprøve.

Alle fag evalueres mundligt eller skriftligt.

Resultatet af disse evalueringer sammenfattes til et kompetancebevis, der samler dine opnåede kompetencer og resultater.

På et sådant kompetencebevis vil det fremgå, hvilke prøver du har bestået, om du har bestået traktorkørekort, førstehjælpskursus, knallertkørekort, §17 og lign. Det er også her dine opnåede resultater i fagprøverne fra de enkelte værksteder vil stå.

Fagprøver er en prøve, der aflægges på det værksted, du har haft dels i efteråret og dels i foråret. Vores mål med kompetancebeviset er at synliggøre de mange succeser, du har opnået gennem et efterskoleforløb på Hobro Efterskole.