Boglige fag på Hobro Efterskole

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

På Hobro Efterskole bliver der undervist på forskellige måder.

På Hobro Efterskole undervises eleven på niveauinddelte hold, uanset om eleven skal til eksamen eller ej.

For at tage hensyn til undervisning af ordblindevanskeligheder, læsevanskeligheder eller stavevanskeligheder, inddeler vi eleverne i niveauer.

Vi tester alle elever i starten af skoleåret og laver derefter de forskellige hold. 

Alle elever får udleveret en ipad, som er klargjort til at hjælpe eleven igennem skoleåret.

Undervisning af ordblinde elever​
– dansk og matematik

 

På Hobro Efterskole har vi boglige fag, som er tilpasset undervisningen af ordblinde elever med fx læsevanskeligheder og stavningsproblemer. Alle elever modtager dansk- og matematikundervisning på små hold, hvor undervisningen er tilpasset den enkelte elev. 

Dansk og matematik er obligatorisk.

Vi udbyder kun eksamen i Dansk og Matematik

I alle klasser er der en udstrakt brug af IT i undervisningen. Alle elever får udleveret en ny ipad ved skolestart, med alle de app’s som vi bruger.

Undervisning i dansk

I dansk arbejdes der hen imod at udvikle eleverne inden for det talte og det skrevne sprog.

Gennem forskellige materialer i litteratur, reklamer, kortfilm, artikler og lignende skabes der rum for udvikling af den enkelte elevs evner for kommunikation både mundtlig og skriftligt.

Undervisning i matematik

I matematik er formålet at give eleverne mulighed for at tilegne sig matematisk viden og kunnen, der sætter dem i stand til at bruge matematik som et redskab til problemløsning i forskellige sammenhænge.

Gennem arbejdet med blandt andet tal, algebra og geometri får eleverne mulighed for at tilegne sig matematisk kunnen, der er nødvendig i deres videre uddannelsesforløb.

9. klasse afsluttes med FA (Folkeskolens Afgangsprøve) i relevante fag i forhold til den enkelte elevers evner og formåen.

Undervisning i Engelsk

info om Engelsk kommer senere