Ledige jobs på Hobro Efterskole

HOBRO EFTERSKOLE​ FOR ORDBLINDE

Ledige stillinger kan ses her

Vi er heldige at have en fantastisk gruppe af kolleger, der brænder for det pædagogiske arbejde og er åbne for at tænke nyt. På vores efterskole vil du få rig mulighed for at deltage i udviklingen og bidrage til fornyelse. Her venter masser af udfordringer og givende samvær med vores fantastiske elever.

Lærer på fuld tid søges

Start 1. august 2023 (Matematik, Fysik, Engelsk)

Vi er en ordblindeefterskole for 92 normalbegavede ordblinde unge med læse-stavevanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Vi søger

En lærer, som kan undervise elever med læse-stave­vanskeligheder i følgende fagkombination:

  • Matematik på FP10 niveau
  • Fysik på 6.-8. kl. niveau
  • Engelsk og kontaktlærerfunktion

Stilling: 100%

IT-linje

Vi er i gang med at lave en IT-linje, som skal gøre eleverne klar til IT-uddannelser som fx IT-supporter og lign. Kan du være med til at udvikle og under­vise på IT-linjen, hører vi meget gerne fra dig.

Derudover forventer vi, at du deltager i vagtlærerordning og øvrigt tilsyn, samt at du besidder forståelse for denne særlige elevgruppes behov.

Vi tilbyder

Vi har en fantastisk kollegagruppe, der udviser et stort engagement i det pædagogiske arbejde, og som har lyst til udvikling og nytænkning. På vores efterskole får du gode muligheder for at være med til at præge udviklingen. Du får masser af udfordringer og skønt samvær med nogle dejlige elever. 

Vi foretrækker ansøgere med en læreruddannelse, og hvis du synes, det er spændende at arbejde med vores elevgruppe, er det måske dig, vi mangler. Ansættelse sker i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Central­organisation.

Er du interesseret eller har du spørgsmål? Kontakt forstander Birgith Dahl Rasmussen på forstander@hobroefterskole.dk eller 2170 7355.

Vi glæder os til at høre fra dig

Send din ansøgning og relevante bilag til os senest d. 15. maj 2023 på mail: post@hobroefterskole.dk.