Oplysninger til ministeriet

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

Oplysninger om prøver, specialundervisningstilbud m.m.

Oplysning om prøver:

På Hobro Efterskole kan du gå til folkeskolens prøver i dansk, matematik og engelsk i 9. og 10. klasse.

Samlet specialundervisningstilbud:

Hobro Efterskole er et samlet specialundervisningstilbud. Vores elever har alle læse-stavevanskeligheder.

Nøgletal for Hobro Efterskole:

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=823303

Undervisningsevaluering 2018/19:

Evaluering af al undervisning og alle andre aktiviteter sker som en løbende evaluering på personalemøder, lærermøder og møder i de forskellige teams.

Eleverne evaluerer efter de enkelte undervisningsforløb i samarbejde med lærere og pædagoger på de forskellige forløb. Lærerne og pædagogerne evaluerer elevernes udbytte af undervisningen i de forskellige teams.

Der skrives referater og/ eller de indskrives i referater fra de respektive personalemøder.

Resultatet af et skoleårs evalueringer afsluttes så de kan indgå i planlægningen af det efterfølgende skoleår. Resultatet af denne implementering kan ses i det følgende skoleårs indholdsplan og planlægning af det kommende skoleårs undervisning og aktiviteter i øvrigt

Selvevaluering 2019

På HE har vi i dette skoleår arbejdet intenst med at evaluere vores elevsyn. Vi har haft flere møde med bestyrelse og medarbejdere og resultatet er blevet til følgende statement:

Vores elever KAN noget:

Mål: Selvværdsløft

Fordyb dig i efterskolelivet på HE og få en dialog om værdier og indhold
På HE tager vi udgangspunkt i arbejdet med mål på det faglige, sociale og personlige plan.
Vi arbejder med elevernes udvikling fra ydre styring til indre styring.
På HE arbejder vi i succeser.

Vores elever VIL noget.

Mål: Udvikle holdninger

Efterskoleånd betyder for os at eleverne udvikles til at være en del af et forpligtende fællesskab
På HE tænker vi over vores fordomme før vi fordømmer
HE skaber mønsterbrydere
HE’s opgave er at udvikle elevernes evne til at finde viljen til at ville
Viljen til at ville, skaber evnen til at kunne.

Vores elever BLIVER til noget

Mål: Udvikle kompetencer

Eleverne udvikles til at udfolde sig som en medspiller og en bidrager
På HE går eleverne til eksamen i FSA i de fag hvor de vurderes eksamensparate
På HE er vi alle bevidste om at være gode rollemodeller
Link til uvm 2019 HE