Privatlivspolitik Hobro Efterskole

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

Personlige data ved ansøgning om optagelse

Ved ansøgning om optagelse videregiver du navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer og e-mail på dig og dine forældre til Hobro Efterskole.

Ligeledes videregiver du oplysninger så som udtalelser, ordblindetest og andet i forbindelse med dokumentation om faglige vanskeligheder ved optagelse på efterskolen.

Disse informationer bruges kun i forbindelse med optagelsen på skolen og som kontaktinformationer fremadrettet. Informationerne videregives ikke til tredjepart.

Du har ret til, ved forespørgsel, at få oplyst hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Personlige oplysninger vil blive slettet 1 år efter ansøgning eller skoleårets slut.