Hvad koster det at gå på Hobro efterskole?

HOBRO ORDBLINDEEFTERSKOLE

Hvad koster det at gå på efterskole?

Pris på efterskoleophold

Her på vores side, kan du se, hvad det koster at gå på Hobro Efterskole.

Et efterskoleår på Hobro Efterskole er 41 uger. Ugeprisen er 2750kr i skoleåret 23/24 som betales i 11 rater.

Beregn egenbetaling her : Prisberegner

Staten giver støtte til efterskoleåret. Statsstøtten afhænger af husstandsindkomsten(hvor eleven bor) 2 år før eleven starter og antal af søskende.

Inkl. Lejrtur

Lejrtur på Hobro Efterskole er inkluderet i Efterskoleopholdet.

Alle elever på Hobro Efterskole tager på lejrtur i Marts måned. Lejrturen er enten skitur til Norge eller storbytur fx. Berlin.

Inkl. velkomstpakke

Fra skolestart vil vores elever få en velkomstpakke.

Den består af en tøjpakke samt et skolefoto(skolefoto tages og udleveres til foråret)

Inkl. Ipad

Fra skolestart får alle eleverne også udleveret en iPad, som skal betragtes som et arbejdsredskab til undervisningen. Denne er fra start udstyret med Apps, som vil blive brugt i undervisningen. Ved gennemført efterskoleophold vil iPad’en tilhøre eleven og må beholdes. Afbrydes opholdet i løbet af første år tilhører iPad’en eftersklen. Fortsætter eleven som 2. eller 3. års elev på efterskolen, får man ikke en ny ipad, men bruger den, som man har fået det første år.

Det er muligt at få tilskud til efterskole med statstøtte. Statsstøtten (for skoleåret 2022/2023) er afhængig af husstandsindkomsten i 2020. For hvert barn under 18, udover ansøgeren, må der fratrækkes kr. 38.382,- i indkomsten. Her er et link til efterskolerne.dk der har en rigtig god Q & A – der besvare de fleste spørgsmål. Se mere på efterskolerne.dk
Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Den individuelle supplerende støtte kan søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. Læs here her: regler for individuel støtte
Særlig mulighed for økonomisk støtte til at gå på efterskole: Læs mere her på Efterskolerne.dk
Unge under 18 år med kræft kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende. Der bevilges op til 20.000 kr. til et ophold. efterskolelegater på børnecancerfonden