Hvad koster Hobro efterskole?

HOBRO EFTERSKOLE​ FOR ORDBLINDE

Hvad koster det at gå på efterskole?

Pris på efterskoleophold

Her på vores side, kan du se, hvad det koster at gå på Hobro Efterskole.

Hvad det koster at gå på efterskolen afhænger af mange ting.

Det afhænger bla. af indtægt, hjemmeboende børn, er i skilt mm.

I skolepengene er indregnet beløb til dækning af  – se længere nede på siden.

Skolens ugepris: Kr 2750,- i skoleåret 2023/2024

Beregn egenbetaling her : Prisberegner

Med i efterskole prisen er:
(tryk på billedet)

Det er muligt at få tilskud til efterskole med statstøtte. Statsstøtten (for skoleåret 2022/2023) er afhængig af husstandsindkomsten i 2020. For hvert barn under 18, udover ansøgeren, må der fratrækkes kr. 38.382,- i indkomsten. Her er et link til efterskolerne.dk der har en rigtig god Q & A – der besvare de fleste spørgsmål. Se mere på efterskolerne.dk
Der kan søges om individuel supplerende støtte udover den almindelige statslige elevstøtte. Skolerne modtager hvert år en pulje fra staten. Denne pulje er øremærket til at hjælpe forældre, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold. Den individuelle supplerende støtte kan søges på den efterskole, hvor dit barn skal gå. Det er skolen, der afgør til hvem og med hvilket beløb, der kan ydes hjælp til nedsættelse af egenbetalingen. Læs here her: regler for individuel støtte
Særlig mulighed for økonomisk støtte til at gå på efterskole: Læs mere her på Efterskolerne.dk
Unge under 18 år med kræft kan ansøge Børnecancerfonden om et legat til efterskoleophold. Det samme kan kræftsyge unges søskende. Der bevilges op til 20.000 kr. til et ophold. efterskolelegater på børnecancerfonden