Åbent hus 2/6

Matematik

Matematik på Hobro efterskole som valgfag.

Matematik på efterskolen kan også være en leg. Målet er at give eleverne mulighed for at lære og træne matematik gennem spil og andre aktiviteter.

Vil du gerne blive stærkere i matematik på efterskolen?

Udover den normale matematikundervisning kan du også vælge ekstra matematik på efterskolen. Målet er at give eleverne mulighed for at:

  • tilegne sig matematisk kunnen, der sætter dem i stand til at bruge matematik som et redskab i forskellige sammenhænge.
  • lære og træne matematik gennem spil og andre aktiviteter.
  • træne de grundlæggende færdigheder og få kendskab til forskellige algoritmer.

Arbejdsformer:

  • Undervisningen tilpasses den enkelte elev med et således højt niveau af undervisningsdifferentiering.
  • Der veksles imellem individuelt- og gruppearbejde.
  • Der spilles spil og laves andre matematikaktiviteter.
  • Der arbejdes både med mundtlig og skriftlig matematik.
  • På holdet, er der en udstrakt brug af IT i undervisningen.

Evalueringsformer: Der evalueres mundtligt med eleverne efter de forskellige forløb.

Valgfag på efterskole.

Man vælger Valgfag 3 gange om året. Så du har mulighed for at prøve 3 forskellige på et skoleår. Det er flertallet der bestemmer, så vi opretter de forskellige fag baseret på elevernes ønsker pr gang. Valgfag perioderne følger lidt med årstiderne.

Ønsker til Valgfag

Eleverne har mulighed for at komme med ønsker til valgfag som ikke står på listerne. Hvis der er nok andre elever som har samme interessse, er der mulighed for at vi kan oprette ønsket. Fordi det står på listen er ikke en garanti for at valgfaget bliver oprettet, flertallet bestemmer.

Vil du på Hobro Efterskole?

Book et besøg

For at blive optaget på Hobro Efterskole, skal du besøge skolen, hvor du får en rundvisning og en optagelsessamtale.

Bliv elev

Har vi fanget din interesse? Send ansøgningsskema og udtalelse fra klasselæren og ordblinde test

Vores elever kan noget, vil noget og bliver til noget

Værkstederne og undervisningen på dem er lavet, så det mest muligt minder om Teknisk Skole, dette er gjort for, at du lettere bliver i stand til at vælge hvilket fag, der er bedst for dig, og giver dig de bedste fremtidsmuligheder.