Eleverne fik både lov til at klæde sig og spise som rigtige vikinger. Der blev fortalt om vikingetiden omkring bålet i Langhuset.