Boglige fag

En typisk Hobro Efterskoleelev har svært ved dansk og/eller matematik, er bedre til praktisk aktiviteter og har et stort behov for alternative undervisningsformer og – metoder.
Vores elever kan noget,
vil noget og bliver til noget.

Boglige fag

På Hobro Efterskole er klasserne på cirka 13 elever, mens der er to lærere i næsten alle timer.

På Hobro Efterskole undervises du på niveauinddelte hold, uanset om du skal til eksamen eller ej. Vi tester dig i den første uge efter skolestart og laver derefter de forskellige hold. Du undervises på små hold, hvor der er god tid til at hjælpe dig med dine faglige udfordringer.

Dansk og matematik

Alle elever modtager dansk- og matematikundervisning på små hold med elevdifferentieret undervisning. Dansk og matematik er obligatorisk.

Det overordnede formål er at undervise i dansk og matematik med afsæt i fælles mål og de enkelte trinmål. I alle klasser er der en udstrakt brug af IT i undervisningen.

I dansk arbejdes der hen mod at udvikle eleverne inden for det talte og det skrevne sprog.

Gennem forskellige materialer i litteratur, reklamer, kortfilm, artikler og lignende skabes der rum for udvikling af den enkelte elevs evner for kommunikation både mundtlig og skriftligt.

I matematik er formålet at give eleverne mulighed for at tilegne sig matematisk viden og kunnen, der sætter dem i stand til at bruge matematik som et redskab til problemløsning i forskellige sammenhænge. Gennem arbejdet med blandt andet tal, algebra og geometri får eleverne mulighed for at tilegne sig matematisk kunnen, der er nødvendig i deres videre uddannelsesforløb. For at tilgodese fysikundervisningen for 8. og 9. klasse indgår de væsentligste elementer fra de fælles mål i fysik i vores matematikundervisning. Derudover er det muligt at tilvælge ekstra fysik.

9. klasse afsluttes med FA  i relevante fag i forhold til den enkelte elevs evner og formåen.

For yderligere info se Indholdsplan 2019-20

Book rundvisning For at blive optaget på Hobro Efterskole, skal du besøge skolen, hvor du får en rundvisning og en optagelsessamtale. Book rundvisning
Bliv elev Har vi fanget din interesse? Send ansøgningsskema og udtalelse fra PPR og klasselærer til os her. Bliv elev