Dorte var på praktik besøg hos Jonas i dag. Fik stor ros i praktikken hos Funder , som driver landbrug med kødkvæg.