Hobro Efterskole
Mariagervej 66
9500 Hobro
Telefon 9855 5255

CVR: 13789231

post@hobroefterskole.dk

SKOLENS ADMINISTRATION

CTN  VRJ BDR
Charlotte Thejl
Sekretær
Vibeke Riis Jakobsen
Forretningsfører
Birgith Dahl Rasmussen
Forstander