ADMINISTRATION
BDR VRJ CTN
Birgith Dahl Rasmussen
Forstander
Vibeke Riis Jakobsen Viceforstander Charlotte Thejl Nielsen
Sekretær
LÆRERE
EA JMK TM
Erling Andersen
Huslærer: Gul
Klasselærer
Værksted: Metal
Engelsk
Jette Marie Klein
Huslærer: Grøn
Klasselærer
Værksted: Design
Engelsk
Thomas Münchow
Metal
CST SN JN
Charlotte Skov Thomsen
Huslærer: Gul
Klasselærer
Engelsk
Profilfag
Svend Aage Nielsen
Huslærer: Lilla
Klasselærer
Værksted: Tømrer
Engelsk
John Nørgaard
Huslærer: Lilla
Klasselærer
Værksted: Mekaniker
Profilfag
ToM JL
Torben Madsen
Huslærer: Grøn
Klasselærer Værksted:
Handel og Service
Profilfag
Skolevejleder
Bente Pedersen
Huslærer: Blå
Klasselærer
Profilfag
Jens Lund
Huslærer: Violet
Klasselærer
Værksted:
Køkken og bageri
Morgenløb
 MD KHB
Marianne Damtoft Nielsen
Huslærer: Rød
Klasselærer
Engelsk
Kim Hansen Bundgård
Huslærer: Rød
Klasselærer
Profilfag
Engelsk
Christina Nielsen
Barsel
DB SS MA
Dorte Borup
Støttepædagog
Værksted: Landbrug
Sune Skodborg
Støttepædagog
Huslærer: Toppen
Klasselærer
Mark Lykke Albrechtsen
Huslærer: Blå
Klasselærer
Engelsk
Profilfag
TEKNISK PERSONALE
HP
Hans Pedersen
Pedel
Poul Strunge
Pedelmedhjælper
Inge Nielsen
Pedelmedhjælper
BVJ LLP  SJM
Bodil Vester Jensen
Køkkenleder
Lone Lund Skaarup
Køkkenassistent
Susanne Mejlstrup
Rengøringsassistent
DO  kajaw IHO
Dorte Lassen Olsen
Rengøringsassistent
 Kaja Wagner
PR – ansvarlig
Iben Hyldgaard Olesen IT-Konsulent